Търсене на представлението сбит преразказ Под Игото Иван Вазов

Заглавие Прочити Оценка
Защо речта на Странджата облагородява и възвисява хъшовете? 4 773 5.83
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 20 629 5.50
Тези "Една българка" 16 032 -
Идеалите и стремежите на хъшовете, разкрити в пламенното слово на Сранджата 6 355 5.82
Трансформиращ творчески преразказ 37 202 5.19
Двете страни на живота на хъшовете 4 294 4.13
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 17 533 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 30 946 5.10
Призванието на жената – вчера, днес и утре (есе) 8 214 -
Обикновеното и необикновеното у баба Илийца (Една българка) 3 397 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 2 756 -
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 42 066 5.67
България при цар Иван Александър (1331-1371) 7 694 5.54
Опълченците на Шипка (композиция) 10 939 -
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 29 726 5.33