Търсене на представлението сбит преразказ Под Игото Иван Вазов

Заглавие Прочити Оценка
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 115 497 5.74
Иван Вазов - Опълченците на Шипка (анализ) 14 645 -
Какви чувства и мисли вълнуват Иван Вазов в лирическия увод на одата "Опълченците на Шипка" 9 289 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 16 520 -
"По жътва" - сбит преразказ 93 841 5.13
"Смъртта на странджата" (V глава на повестта "Немили-недраги", Иван Вазов). Трансформиращ преразказ. 4 086 -
Автобиография на Иван Вазов 3 036 4.80
"Дядо Йоцо гледа "- кратък анализ 19 612 -
Житейските позиции,разкрити в трети епизод на разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов 8 247 5.50
Преразказ с елемент на разсъждения на "Една българка" 3 810 -
Преразказ с елементи на разсъждение 15 335 5.29
Трансформиращият преразказ 30 932 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 19 249 5.50
Иван Вазов 3 562 -
Една Българка - Иван Вазов (тест) 12 633 5.11