Търсене на представлението сбит преразказ Под Игото Иван Вазов

Заглавие Прочити Оценка
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 10 945 -
Битът и историята в романа на Вазов "Под игото" 9 343 -
Иван Вазов (биография) 15 836 5.00
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 600 -
Косачи - сбит преразказ 24 327 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 18 292 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 3 815 -
Биография на Иван Вазов 3 690 -
Българският език - Иван Вазов (текст) 7 373 5.56
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 3 635 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 60 289 5.26
Трансформиращ преразказ 76 883 4.83
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 24 836 5.14
"Елате ни вижте" - Иван Вазов 18 760 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 123 152 5.74