Търсене на представлението сбит преразказ Под Игото Иван Вазов

Заглавие Прочити Оценка
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 9 776 -
Битът и историята в романа на Вазов "Под игото" 8 104 -
Иван Вазов (биография) 15 268 5.00
Щастливият принц (сбит преразказ) 28 426 -
Косачи - сбит преразказ 22 706 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 14 660 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 2 945 -
Биография на Иван Вазов 3 084 -
Българският език - Иван Вазов (текст) 6 333 5.56
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 2 889 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 57 039 5.26
"Елате ни вижте" - Иван Вазов 18 039 -
Трансформиращ преразказ 74 037 4.83
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 21 078 5.14
Българският език - Иван Вазов (анализ) 12 264 -