Търсене на представлението сбит преразказ Под Игото Иван Вазов

Заглавие Прочити Оценка
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 10 475 -
Битът и историята в романа на Вазов "Под игото" 8 866 -
Иван Вазов (биография) 15 586 5.00
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 140 -
Косачи - сбит преразказ 23 632 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 16 897 -
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 3 457 -
Биография на Иван Вазов 3 407 -
Българският език - Иван Вазов (текст) 6 825 5.56
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 3 296 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 59 185 5.26
Трансформиращ преразказ 75 609 4.83
"Елате ни вижте" - Иван Вазов 18 476 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 22 715 5.14
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 120 829 5.74