Търсене на представлението сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Щастливият принц (сбит преразказ) 25 334 -
Косачи - сбит преразказ 14 790 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 6 677 -
Трансформиращ преразказ 60 612 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 84 511 5.74
"По жътва" - сбит преразказ 71 508 5.13
Преразказ с елементи на разсъждение 13 541 5.29
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 7 496 -
Трансформиращият преразказ 27 256 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 12 145 5.50
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 14 017 5.14
"По жътва" - сбит преразказ 8 908 4.64
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 46 086 5.26
"По жътва" - сбит преразказ 6 158 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 8 069 -