Търсене на представлението сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Щастливият принц (сбит преразказ) 26 865 -
Косачи - сбит преразказ 19 141 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 10 592 -
Трансформиращ преразказ 69 775 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 101 309 5.74
"По жътва" - сбит преразказ 81 572 5.13
Преразказ с елементи на разсъждение 14 294 5.29
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 8 640 -
Трансформиращият преразказ 29 074 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 17 027 5.50
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 18 351 5.14
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 53 259 5.26
"По жътва" - сбит преразказ 10 188 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 7 617 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 10 393 -