Търсене на представлението сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Щастливият принц (сбит преразказ) 27 603 -
Косачи - сбит преразказ 21 782 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 12 008 -
Трансформиращ преразказ 72 116 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 110 020 5.74
"По жътва" - сбит преразказ 86 821 5.13
Преразказ с елементи на разсъждение 14 838 5.29
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 9 227 -
Трансформиращият преразказ 30 000 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 18 088 5.50
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 19 978 5.14
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 55 420 5.26
"По жътва" - сбит преразказ 10 777 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 8 156 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 11 607 -