Търсене на представлението сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Щастливият принц (сбит преразказ) 26 677 -
Косачи - сбит преразказ 18 845 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 10 376 -
Трансформиращ преразказ 69 056 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 100 068 5.74
"По жътва" - сбит преразказ 81 168 5.13
Преразказ с елементи на разсъждение 14 179 5.29
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 8 484 -
Трансформиращият преразказ 28 863 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 16 742 5.50
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 17 377 5.14
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 53 043 5.26
"По жътва" - сбит преразказ 10 113 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 7 474 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 10 020 -