Търсене на представлението сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Щастливият принц (сбит преразказ) 25 147 -
Косачи - сбит преразказ 14 564 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 6 490 -
Трансформиращ преразказ 58 345 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 84 017 5.74
"По жътва" - сбит преразказ 67 221 5.13
Преразказ с елементи на разсъждение 13 418 5.29
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 7 406 -
Трансформиращият преразказ 26 733 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 10 223 5.50
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 13 734 5.14
"По жътва" - сбит преразказ 8 390 4.64
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 45 855 5.26
"По жътва" - сбит преразказ 5 755 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 7 402 -