Търсене на представлението сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Щастливият принц (сбит преразказ) 28 426 -
Косачи - сбит преразказ 22 706 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 14 660 -
Трансформиращ преразказ 74 037 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 115 497 5.74
"По жътва" - сбит преразказ 93 841 5.13
Преразказ с елементи на разсъждение 15 335 5.29
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 9 775 -
Трансформиращият преразказ 30 932 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 19 249 5.50
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 21 078 5.14
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 57 039 5.26
"По жътва" - сбит преразказ 11 461 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 8 752 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 12 990 -