Търсене на по жътва преразказ от името на никола

Заглавие Прочити Оценка
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Немили-недраги" 25 335 4.16
Изворът на Белоногата (текст) 24 020 -
Априлско въстание 1876г. - част 1 23 110 6.00
Образът на Гергана в "Изворът на Белоногата" 14 319 -
Анализ "На прощаване в 1868" 21 667 -
Как разбирате смисала на стиха : "пътят е страшен, но славен" 19 500 5.41
Немили-недраги 5 глава 11 833 4.82
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл-"На прощаване" 10 197 4.78
"Песен за човека" 3 882 -
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 13 089 5.82
Пълноценността на живота-Есе 8 882 -
“По жицата”-литературен тест 11 160 4.00
Работа с директории (справочници) под MS DOS 11 631 -
Какво не трябва да допускаме при писането на съчинение разсъждение? 5 106 5.17
Периодизация на българската литература 4 996 -