Търсене на по жътва преразказ от името на никола

Заглавие Прочити Оценка
"Бездомни" - трансформиращ преразказ 10 390 4.80
Преразказ с елемент на разсъждения на "Една българка" 3 514 -
"Дядо Йоцо гледа "- кратък анализ 18 536 -
Списък с герои от разказите на Елин Пелин 67 395 6.00
Идеи за теми по литература за 11 клас 32 258 4.91
Уводи и тези - "Мамино детенце", "На прощаване", "Българският език" 39 751 5.11
Пътят на бореца за свобода - Съчинение разсъждение върху „На прощаване” в 1868г. от Христо Ботев 37 854 5.18
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 29 048 5.33
Интерпретативно съчинение на "Песен за човека" от Вапцаров 35 247 4.47
Тест - изходно ниво след седми клас 33 582 5.69
"Йохан" - Христо Смирненски (анализ за матура) 23 520 -
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 26 314 4.91
Автори и литературни произведения 4 547 -
На прощаване - план конспект 22 498 -
Преизказно наклонение 22 603 -