Търсене на по жътва преразказ от името на никола

Заглавие Прочити Оценка
Трансформиращият преразказ 32 257 4.68
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 12 849 3.89
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 51 583 5.67
"Вяра" - Никола Вапцаров (Анализ) 12 799 -
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 9 102 5.70
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 15 335 5.64
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 25 355 4.58
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 27 913 5.35
Преразказ с елементи на разсъждение 16 006 5.29
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 24 441 5.58
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 346 -
Косачи - сбит преразказ 23 879 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 7 658 4.67
Трансформиращ преразказ на тема: ,,Слънцето и Луната''-от името на Луната 4 569 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 10 156 -