Търсене на по жътва преразказ от името на никола

Заглавие Прочити Оценка
Трансформиращият преразказ 29 588 4.68
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 10 258 3.89
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 8 123 5.70
"Вяра" - Никола Вапцаров (Анализ) 6 699 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 015 5.64
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 35 965 5.67
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 246 4.58
Преразказ с елементи на разсъждение 14 569 5.29
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 24 031 5.35
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 22 738 5.58
Щастливият принц (сбит преразказ) 27 178 -
Косачи - сбит преразказ 19 618 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 6 378 4.67
Трансформиращ преразказ на тема: ,,Слънцето и Луната''-от името на Луната 3 318 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 9 150 -