Търсене на по жътва подробен преразказ от името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 33 183 5.33
Пътят на бореца за свобода - Съчинение разсъждение върху „На прощаване” в 1868г. от Христо Ботев 39 944 5.18
Тест - изходно ниво след седми клас 36 153 5.69
Преизказно наклонение 35 396 -
Идеи за теми по литература за 11 клас 34 076 4.91
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 27 689 4.91
На прощаване - план конспект 25 501 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 26 593 5.55
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Немили-недраги" 25 771 4.16
Анализ "На прощаване в 1868" 23 907 -
В един есенен ден по шосето 21 819 -
Как разбирате смисала на стиха : "пътят е страшен, но славен" 20 421 5.41
Немили-недраги 5 глава 12 387 4.82
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл-"На прощаване" 10 544 4.78
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 13 688 5.82