Търсене на по жътва подробен преразказ от името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 31 844 5.33
Пътят на бореца за свобода - Съчинение разсъждение върху „На прощаване” в 1868г. от Христо Ботев 39 251 5.18
Тест - изходно ниво след седми клас 35 368 5.69
Преизказно наклонение 32 954 -
Идеи за теми по литература за 11 клас 33 462 4.91
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 27 254 4.91
На прощаване - план конспект 24 587 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Немили-недраги" 25 335 4.16
Илиада - тема, сюжет, композиция 24 404 5.55
В един есенен ден по шосето 21 504 -
Анализ "На прощаване в 1868" 21 667 -
Как разбирате смисала на стиха : "пътят е страшен, но славен" 19 500 5.41
Немили-недраги 5 глава 11 833 4.82
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл-"На прощаване" 10 197 4.78
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 13 089 5.82