Търсене на по жътва подробен преразказ от името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 7 627 -
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 51 583 5.67
"По жътва" - сбит преразказ 12 484 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 10 414 5.60
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 15 335 5.64
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 25 355 4.58
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 24 441 5.58
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 346 -
Косачи - сбит преразказ 23 879 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 7 658 4.67
Трансформиращ преразказ на тема: ,,Слънцето и Луната''-от името на Луната 4 569 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 17 105 -
“По жътва” от Елин Пелин - анализ 24 820 5.75
“По жътва” от Елин Пелин 18 972 5.38
Трансформиращ творчески преразказ 38 097 5.19