Търсене на по жицата сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
"Защо Моканина изрича своята льжа"-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "По жицата" от Йордан Йовков 21 849 4.73
Йордан Йовков "По жицата" (1927 г.) 9 317 5.86
Какво е за Гунчовото семейсто бялата лястовичка? ("По Жицата", Йордан Йовков) 5 274 -
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 35 705 5.67
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 10 129 3.89
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 147 4.58
Изворът на белоногата (преразказ) 12 888 -
"По жицата" 6 512 5.20
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 13 914 5.64
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 23 862 5.35
Преразказ 5 375 3.50
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 22 614 5.58
Преразказ на Христовия път 3 135 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 6 312 4.67
"Бездомни" - трансформиращ преразказ 8 672 4.80