Търсене на пейо яворов

Заглавие Прочити Оценка
Периодизация на българската литература 4 896 -
Биография - Димчо Дебелянов 4 683 -
Важно за "Дервишово семе" - Николай Хайтов 13 534 5.20
Силата на волята и несломимия човешки дух в "Ралица" на Пенчо Славейков 14 841 -
Биографични данни на Пенчо Петков Славейков (1866 - 1912) 6 065 -
Революцията и свободата в поезията на Христо Ботев 27 022 4.22
Спомен, реалност и блян в "Скрити вопли" от Димчо Дебелянов - План за интерпретативно съчинение 11 599 -
Автори и литературни произведения 5 336 -
Христо Смирненски - подготовка за матура 24 239 -
Адът - това са другите (есе) 3 622 -
Пенчо Славейков - живот и творчество 16 968 6.00
"Зимни вечери" и нощната картина на града-гробница 3 349 -
Революцията и свободата в поезията на Хр. Ботев 18 444 -
Защо любовта е така трайно свързана със саможертвата 4 992 -
Пробен Държавен Зрелостен Изпит по български език и литература 13 951 4.25