Търсене на пейо яворов

Заглавие Прочити Оценка
Периодизация на българската литература 3 689 -
Биография - Димчо Дебелянов 3 899 -
Силата на волята и несломимия човешки дух в "Ралица" на Пенчо Славейков 14 176 -
Важно за "Дервишово семе" - Николай Хайтов 12 575 5.20
Биографични данни на Пенчо Петков Славейков (1866 - 1912) 5 165 -
Революцията и свободата в поезията на Христо Ботев 25 802 4.50
Автори и литературни произведения 4 352 -
Спомен, реалност и блян в "Скрити вопли" от Димчо Дебелянов - План за интерпретативно съчинение 9 971 -
Христо Смирненски - подготовка за матура 21 203 -
Адът - това са другите (есе) 3 057 -
Пенчо Славейков - живот и творчество 16 061 6.00
"Зимни вечери" и нощната картина на града-гробница 2 613 -
Революцията и свободата в поезията на Хр. Ботев 17 311 -
Защо любовта е така трайно свързана със саможертвата 4 333 -
Пробен Държавен Зрелостен Изпит по български език и литература 13 317 4.25