Търсене на пейо яворов

Заглавие Прочити Оценка
Периодизация на българската литература 3 276 -
Биография - Димчо Дебелянов 3 673 -
Силата на волята и несломимия човешки дух в "Ралица" на Пенчо Славейков 13 817 -
Важно за "Дервишово семе" - Николай Хайтов 12 335 5.20
Биографични данни на Пенчо Петков Славейков (1866 - 1912) 4 728 -
Революцията и свободата в поезията на Христо Ботев 25 520 4.50
Автори и литературни произведения 4 069 -
Спомен, реалност и блян в "Скрити вопли" от Димчо Дебелянов - План за интерпретативно съчинение 9 491 -
Христо Смирненски - подготовка за матура 19 168 -
Адът - това са другите (есе) 2 912 -
Пенчо Славейков - живот и творчество 15 789 6.00
"Зимни вечери" и нощната картина на града-гробница 2 343 -
Революцията и свободата в поезията на Хр. Ботев 16 939 -
Защо любовта е така трайно свързана със саможертвата 4 041 -
Пробен Държавен Зрелостен Изпит по български език и литература 13 156 4.25