Търсене на пейо яворов

Заглавие Прочити Оценка
Пейо Яворов 3 826 -
Пейо Яворов - „Заточеници” 5 944 -
Драматичното раздвоение на човешката душа в "Две души" 17 922 -
За “раздвоята несносна “ в стихотворението “Две души” от П. К. Яворов - литературно съчинение (класна работа) 15 294 -
За "раздялата несносна" в стихотворението "Две души" от П. Яворов - интерпретативно съчинение (класна работа) 14 214 -
„Заточеници” - страдание и носталгия по родината 27 829 -
"Нощ" - терзанията на Яворовата "модерна душа", страдаща и търсеща 8 484 -
Проблемът за страданието в поемата "Градушка" 32 205 5.67
Теми, идеи и образи в поетическото творчество на Ботев, Вазов, Пенчо Славейков, Яворов, Дебелянов. 7 593 5.36
Идеи за теми по литература за 11 клас 33 462 4.91
Идеи за теми по литература за входно ниво - 12 клас 17 126 3.88
Смисълът на заглавието Немили-недраги и съдържанието на понятието “хъш” 18 304 -
3-ти март - не да мрем за свобода, а да живеем за нея 3 384 -
"Градушка" - поема за трагичното битие 10 671 -
"Ний" - Христо Смирненски (анализ за матура) 19 109 -