Търсене на отговори на литературни въпроси от немилинедраги 3та глава

Заглавие Прочити Оценка
Софокъл - Антигона (въпроси и отговори) 16 577 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 115 497 5.74
Литературни термини 9 401 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 17 533 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 14 660 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 16 520 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 21 078 5.14
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 30 946 5.10
Въпроси за годишен тест по български език и литература за 7. клас 22 142 5.00
Литературни направления 21 592 -
Литературни жанрове 13 481 5.50
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 6 595 -
Примерен тест по математика за кандидатстване след 7 клас с отговори и кратки решения 12 357 5.75
Кратък речник на някои литературни термини 21 727 4.80
Фигури в литературните текстове 5 751 -