Търсене на образа на ахил в 22 песен

Заглавие Прочити Оценка
Трагичното величие в образа на Хектор 26 998 4.92
Конфликтът между Ахил и Агамемнон в "Илиада" 27 605 -
Двубоят между Ахил и Хектор 6 699 4.00
Щитът на Ахил 21 210 5.56
Ахил – герой на гибелния гняв и топлата човечност 12 867 5.69
Трагичното и комичното в образа на Дон Кихот 23 498 3.83
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 28 392 -
Образът на Терсит в "Илиада" 25 288 -
Интерпретативно съчинение на "Песен за човека" от Вапцаров 36 252 4.47
Илиада - осемнадесета песен 4 158 -
Трагичното в образа на Едип ("Едип цар") 44 909 5.43
Образа на Гергана в "Изворът на белоногата" 23 845 4.89
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 4 796 -
Иван Вазов - „Немили-недраги” - героичното и комичното в образа на Македонски 4 079 -
Образът на Хектор (Илиада) 133 132 5.31