Търсене на образа на ахил в 22 песен

Заглавие Прочити Оценка
Образът на Ахил (Илиада) 178 809 5.38
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 8 031 -
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 255 851 5.21
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 13 533 -
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 9 395 5.70
Черна песен - анализ 7 246 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 22 204 -
С какви качества се разкриват образите на Ахил и Агамемнон чрез свадата помежду им 11 483 -
Ахил и Хектор-въплащение на Омировия идеал за човека 4 926 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 19 537 -
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 20 309 4.80
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 23 082 -
Руско е Рожен заптисал (народна песен) 4 247 -
Ролята на експозицията и връзката за първи впечатления от образа на баба Илийца (Една българка – Иван Вазов) 14 504 -
Двубоят между Ахил и Хектор 34 524 5.33