Търсене на образа на ахил в 22 песен

Заглавие Прочити Оценка
Образът на Ахил (Илиада) 178 744 5.38
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 8 013 -
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 255 772 5.21
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 13 507 -
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 9 374 5.70
Черна песен - анализ 7 221 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 22 170 -
С какви качества се разкриват образите на Ахил и Агамемнон чрез свадата помежду им 11 466 -
Ахил и Хектор-въплащение на Омировия идеал за човека 4 914 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 19 513 -
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 20 289 4.80
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 23 045 -
Руско е Рожен заптисал (народна песен) 4 221 -
Ролята на експозицията и връзката за първи впечатления от образа на баба Илийца (Една българка – Иван Вазов) 14 472 -
Двубоят между Ахил и Хектор 34 496 5.33