Търсене на образа на ахил в 22 песен

Заглавие Прочити Оценка
Образът на Ахил (Илиада) 144 990 5.37
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 5 493 -
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 220 076 5.20
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 10 985 -
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 7 782 5.70
Черна песен - анализ 2 483 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 14 017 -
С какви качества се разкриват образите на Ахил и Агамемнон чрез свадата помежду им 2 419 -
Ахил и Хектор-въплащение на Омировия идеал за човека 3 337 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 13 118 -
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 17 797 4.80
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 14 593 -
Руско е Рожен заптисал (народна песен) 2 800 -
Ролята на експозицията и връзката за първи впечатления от образа на баба Илийца (Една българка – Иван Вазов) 6 850 -
Двубоят между Ахил и Хектор 29 799 5.33