Търсене на образа на ахил в 22 песен

Заглавие Прочити Оценка
Образът на Ахил (Илиада) 141 101 5.37
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 5 086 -
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 214 612 5.20
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 10 242 -
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 7 691 5.70
Черна песен - анализ 2 175 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 12 827 -
С какви качества се разкриват образите на Ахил и Агамемнон чрез свадата помежду им 2 219 -
Ахил и Хектор-въплащение на Омировия идеал за човека 3 174 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 12 078 -
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 17 439 4.80
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 13 756 -
Руско е Рожен заптисал (народна песен) 2 700 -
Ролята на експозицията и връзката за първи впечатления от образа на баба Илийца (Една българка – Иван Вазов) 5 773 -
Двубоят между Ахил и Хектор 28 729 5.33