Търсене на несломимия човешки дух или силата на волята в поемата ралица

Заглавие Прочити Оценка
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 11 166 -
Повествователната логика в "Граф Монте Кристо" 9 765 -
Мотивите, определящи пътя на бунтовника - съчинение разсъждение 8 266 3.90
Себедоказването на човека в романа “Робинзон Крузо” 9 519 -
Дон Кихот - смешен и възвишен, безумен и мъдър 6 790 -
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 8 048 5.70
Задачи - механика I 5 903 -
Илиада - осемнадесета песен 3 032 -
„Като брата си ще станат - силно да любят и мразят“, Христо Ботев, "На прощаване" 5 812 -
Трагедията на Хамлет 6 697 -
“ИЗВОРЪТ НА БЕЛОНОГАТА” Пенчо Славейков 3 397 -
Преразказ с елемент на разсъждения на "Една българка" 3 126 -
"Немили-недраги"- Тези 4 775 -
Япония сега 1 544 -
Mинало и настояще в стихотворението „Потомка” 5 118 -