Търсене на несломимия човешки дух или силата на волята в поемата ралица

Заглавие Прочити Оценка
Какво носи войната? 3 229 -
Какво носи войната? 3 135 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 13 280 4.18
Ахил и Хектор-въплащение на Омировия идеал за човека 3 372 -
ТЕЗИ на Баба ти Илийца 15 334 -
Тест по БЕЛ 14 577 5.30
За “раздвоята несносна “ в стихотворението “Две души” от П. К. Яворов - литературно съчинение (класна работа) 10 819 -
"Свободна воля, и воля, подчинена на нравствените закони, са едно и също нещо." 4 674 -
Пенчо Славейков - „Неразделни” 9 497 5.43
"Песен за човека" 3 127 -
"Нощ" - терзанията на Яворовата "модерна душа", страдаща и търсеща 7 064 -
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 10 255 -
Наклонение 4 200 -
"Проглас към Евангелието" 11 293 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 11 059 -