Търсене на несломимия човешки дух или силата на волята в поемата ралица

Заглавие Прочити Оценка
Какво носи войната? 3 287 -
Какво носи войната? 3 193 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 13 353 4.18
Ахил и Хектор-въплащение на Омировия идеал за човека 3 446 -
ТЕЗИ на Баба ти Илийца 15 728 -
Тест по БЕЛ 14 685 5.30
За “раздвоята несносна “ в стихотворението “Две души” от П. К. Яворов - литературно съчинение (класна работа) 11 491 -
Пенчо Славейков - „Неразделни” 9 985 5.43
"Свободна воля, и воля, подчинена на нравствените закони, са едно и също нещо." 4 793 -
"Нощ" - терзанията на Яворовата "модерна душа", страдаща и търсеща 7 282 -
"Песен за човека" 3 187 -
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 10 336 -
Наклонение 4 279 -
"Проглас към Евангелието" 11 424 -
Образът на Гергана - "Изворът на Белоногата" 8 631 -