Търсене на несломимия човешки дух или силата на волята в поемата ралица

Заглавие Прочити Оценка
Да бъдеш или не – трагедията на принц Хамлет 29 750 4.87
Монолога на Хамлет - израз на разочарованието му от света 20 658 -
Образът на Гергана в "Изворът на Белоногата" 9 131 -
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 17 863 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 19 599 5.55
Хора и Богове в "Илиада" 15 490 -
В един есенен ден по шосето 20 584 -
Обрасите на героите от "Илиада" 3 500 -
Конфликтът между Ахил и Агамемнон в "Илиада" 14 755 -
"Градушка" - поема за трагичното битие 9 498 -
Анализ "На прощаване в 1868" 16 057 -
Софокъл - Антигона (въпроси и отговори) 12 640 -
Гергана – вечното предизвикателство за България 12 501 -
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 17 914 4.80
Закон на Кулон 4 396 -