Търсене на несломимия човешки дух или силата на волята в поемата ралица

Заглавие Прочити Оценка
Да бъдеш или не – трагедията на принц Хамлет 29 587 4.87
Монолога на Хамлет - израз на разочарованието му от света 19 811 -
Образът на Гергана в "Изворът на Белоногата" 7 894 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 19 450 5.55
Хора и Богове в "Илиада" 15 360 -
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 16 901 -
В един есенен ден по шосето 20 495 -
Обрасите на героите от "Илиада" 3 394 -
Конфликтът между Ахил и Агамемнон в "Илиада" 14 522 -
"Градушка" - поема за трагичното битие 9 323 -
Софокъл - Антигона (въпроси и отговори) 12 454 -
Анализ "На прощаване в 1868" 15 409 -
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 17 842 4.80
Гергана – вечното предизвикателство за България 12 231 -
Закон на Кулон 4 332 -