Търсене на несломимия човешки дух или силата на волята в поемата ралица

Заглавие Прочити Оценка
Духовната красота на лирическия герой от поемата "На прощаване" 4 316 -
Родът и универсалните човешки ценности в живота на българската жена в "Дервишово семе", "Преди да се родя" и "Потомка" 3 653 -
"Съдбата или своя собствен избор следва Шибил в едноименния разказ на Йовков" (Литературно интерпретативно съчинение) 2 200 -
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 71 010 5.49
"Образът на Гергана – въплъщение на народния идеал" – литературно интерпретативно съчинение (“Изворът на Белоногата”) 52 884 4.28
Трагичното в образа на Едип ("Едип цар") 43 231 5.43
Уводи и тези - "Опълченците на Шипка", "До Чикаго и назад", "Ангелинка", "По жицата", "На прощаване" 37 809 5.21
"На прощаване" 37 732 5.45
Робинзон Крузо - човекът, който твори съдбата си 30 362 3.46
Образът на Гергана - въплъщение на идеала за българската жена (ЛИС) 29 093 5.00
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл-"На прощаване" 9 414 4.78
Интерпретативно съчинение на "Песен за човека" от Вапцаров 34 639 4.47
Образът на Прометей 29 314 5.50
Трагичното величие в образа на Хектор 24 441 4.92
Идеи за теми по литература за 11 клас 31 881 4.91