Търсене на несломимия човешки дух или силата на волята в поемата ралица

Заглавие Прочити Оценка
Духовната красота на лирическия герой от поемата "На прощаване" 4 241 -
Родът и универсалните човешки ценности в живота на българската жена в "Дервишово семе", "Преди да се родя" и "Потомка" 3 578 -
"Съдбата или своя собствен избор следва Шибил в едноименния разказ на Йовков" (Литературно интерпретативно съчинение) 2 060 -
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 70 820 5.49
"Образът на Гергана – въплъщение на народния идеал" – литературно интерпретативно съчинение (“Изворът на Белоногата”) 52 492 4.28
Трагичното в образа на Едип ("Едип цар") 43 118 5.43
Уводи и тези - "Опълченците на Шипка", "До Чикаго и назад", "Ангелинка", "По жицата", "На прощаване" 36 784 5.21
Робинзон Крузо - човекът, който твори съдбата си 30 251 3.46
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл-"На прощаване" 9 362 4.78
Образът на Гергана - въплъщение на идеала за българската жена (ЛИС) 28 696 5.00
"На прощаване" 37 009 5.45
Интерпретативно съчинение на "Песен за човека" от Вапцаров 34 435 4.47
Образът на Прометей 29 191 5.50
Трагичното величие в образа на Хектор 24 339 4.92
Идеи за теми по литература за 11 клас 31 607 4.91