Търсене на несломимия човешки дух или силата на волята в поемата ралица

Заглавие Прочити Оценка
Силата на волята и на несломимия човешки дух в поемата "Ралица" от Пенчо Славейков (ЛИС) 7 276 -
Силата на волята и несломимия човешки дух в "Ралица" на Пенчо Славейков 14 151 -
Образът на Ралица 56 836 5.59
Баба Илийца пред изпитание на силата и волята 7 327 5.58
Баба Илийца пред изпитание на силата и волята 9 253 5.32
Любовта и омразата - неразплетимият възел на две човешки съдби. 8 171 5.33
Проблемът за страданието в поемата "Градушка" 30 694 5.67
Човешки раси и доказателста за еволюцията 11 856 5.73
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 26 091 4.91
Неразплетимият възел на две човешки съдби - „Дервишово семе” 2 035 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 14 384 -
Силата на човешкия дух според "Антигона" 5 227 5.13
Поемата „Легенда за разблудната царкиня” (analiz) 4 084 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 5 467 -
"Неспособни да дадат сила на правото, хората са дали право на силата" 2 773 -