Търсене на несломимия човешки дух или силата на волята в поемата ралица

Заглавие Прочити Оценка
Силата на волята и на несломимия човешки дух в поемата "Ралица" от Пенчо Славейков (ЛИС) 7 019 -
Силата на волята и несломимия човешки дух в "Ралица" на Пенчо Славейков 14 048 -
Образът на Ралица 56 470 5.59
Баба Илийца пред изпитание на силата и волята 7 211 5.58
Баба Илийца пред изпитание на силата и волята 9 103 5.32
Любовта и омразата - неразплетимият възел на две човешки съдби. 8 091 5.33
Проблемът за страданието в поемата "Градушка" 30 561 5.67
Човешки раси и доказателста за еволюцията 11 772 5.73
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 25 991 4.91
Неразплетимият възел на две човешки съдби - „Дервишово семе” 1 943 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 14 093 -
Силата на човешкия дух според "Антигона" 5 101 5.13
Поемата „Легенда за разблудната царкиня” (analiz) 3 316 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 5 356 -
"Неспособни да дадат сила на правото, хората са дали право на силата" 2 652 -