Търсене на немили недраги сбит преразказ V глава

Заглавие Прочити Оценка
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 6 933 4.67
"Смъртта на странджата" (V глава на повестта "Немили-недраги", Иван Вазов). Трансформиращ преразказ. 3 872 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 23 577 4.63
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 64 135 4.79
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 33 404 5.65
Немили - недраги - първа глава 14 769 4.82
Трансформиращ преразказ 73 780 4.83
Немили-недраги 5 глава 11 035 4.82
Немили- недраги 10-та глава 7 006 -
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 44 772 5.13
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 20 354 5.50
Смъртта на Знаменосецът – Страдалческа и героична (Съчинение разсъждение върху V глава от „Немили-недраги”) 11 794 5.12
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 6 250 4.63
"По жътва" - сбит преразказ 93 543 5.13
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 10 742 5.73