Търсене на немили недраги сбит преразказ V глава

Заглавие Прочити Оценка
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 10 869 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 102 039 5.74
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 14 419 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 28 907 5.10
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 53 623 5.26
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 671 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 547 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 27 122 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 18 743 5.14
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 14 315 -
Тези ,,Немили-недраги'' 5 591 -
Косачи - сбит преразказ 19 528 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 13 965 5.64
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 53 742 5.12
"Немили-недраги"- Тези 4 849 -