Търсене на немили недраги 2 глава преразказ от неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 116 594 5.74
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 15 277 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 16 929 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 31 369 5.10
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 57 495 5.26
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 8 583 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 22 931 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 21 827 5.14
Тези ,,Немили-недраги'' 20 239 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 17 963 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 904 5.64
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 56 024 5.12
"Немили-недраги"- Тези 13 371 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 7 260 4.67
"Смъртта на странджата" (V глава на повестта "Немили-недраги", Иван Вазов). Трансформиращ преразказ. 4 370 -