Търсене на немили недраги 2 глава преразказ от неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 94 360 5.74
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 9 823 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 12 424 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 28 118 5.10
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 52 301 5.26
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 405 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 19 748 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 16 820 5.14
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 12 373 -
Тези ,,Немили-недраги'' 3 133 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 13 631 5.64
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 52 754 5.12
"Немили-недраги"- Тези 3 402 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 6 046 4.67
"Смъртта на странджата" (V глава на повестта "Немили-недраги", Иван Вазов). Трансформиращ преразказ. 2 384 -