Търсене на немили недраги 2 глава преразказ от неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 103 734 5.74
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 11 191 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 14 791 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 29 253 5.10
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 54 447 5.26
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 794 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 887 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 19 021 5.14
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 14 691 -
Тези ,,Немили-недраги'' 6 143 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 095 5.64
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 54 023 5.12
"Немили-недраги"- Тези 5 319 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 6 450 4.67
"Смъртта на странджата" (V глава на повестта "Немили-недраги", Иван Вазов). Трансформиращ преразказ. 3 097 -