Търсене на немили недраги 2 глава от името на бръчков

Заглавие Прочити Оценка
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 2 133 -
Идеалите и стремежите на хъшовете, разкрити в пламенното слово на Сранджата 5 751 5.82
"На прощаване" от Христо Ботев 6 140 5.20
Защо речта на Странджата облагородява и възвисява хъшовете 4 505 5.67
Странджата 2 293 -
Речта на Странджата 3 799 5.30
Мотивите, определящи пътя на бунтовника - съчинение разсъждение 8 323 3.90
Речта на Странджата 3 312 5.20
Описание на Нено чорбаджи 2 988 4.20
Македонски по пътя на патриотичната си мисия (съчинение-разсъждение) 10 468 5.93
Работа с директории (справочници) под MS DOS 10 540 -
Защо Македонски е незабравим образ? 6 006 4.67
Христо Ботев - На Прощаване 2 667 6.00
Житейският избор на лирическият герой в стихотворението „На прощаване в 1868г” 8 734 -
Да направя добро... клетнику("Една българка", Иван Вазов) 8 142 -