Търсене на немили недраги 2 глава от името на бръчков

Заглавие Прочити Оценка
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 2 035 -
Идеалите и стремежите на хъшовете, разкрити в пламенното слово на Сранджата 5 679 5.82
"На прощаване" от Христо Ботев 6 076 5.20
Защо речта на Странджата облагородява и възвисява хъшовете 4 455 5.67
Странджата 2 247 -
Речта на Странджата 3 752 5.30
Мотивите, определящи пътя на бунтовника - съчинение разсъждение 8 273 3.90
Речта на Странджата 3 234 5.20
Описание на Нено чорбаджи 2 913 4.20
Македонски по пътя на патриотичната си мисия (съчинение-разсъждение) 10 417 5.93
Работа с директории (справочници) под MS DOS 10 451 -
Защо Македонски е незабравим образ? 5 975 4.67
Христо Ботев - На Прощаване 2 614 6.00
Житейският избор на лирическият герой в стихотворението „На прощаване в 1868г” 8 668 -
Да направя добро... клетнику("Една българка", Иван Вазов) 8 066 -