Търсене на немили недраги 2 глава от името на бръчков

Заглавие Прочити Оценка
Българи глава вдигнаха (народна песен) 3 283 -
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 32 148 5.67
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 16 631 5.50
Подвигът и саможертвата на бунтовника в името на свободата 9 889 6.00
Подвигът и саможертвата на бунтовника в името на свободата 2 071 -
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 22 211 5.58
втора глава на ''Една българка'' 14 128 5.15
Образът на чорбаджи Нено в първа глава на повестта "Маминото Детенце" 3 062 -
Трансформиращ преразказ на тема: ,,Слънцето и Луната''-от името на Луната 2 823 -
Образът на Нено и Неновица в I-ва и II-ра глава от повестта "Мамино детенце" - съчинение разсъждение 6 409 4.67
"Аз искам да пия ракия и да стана като теб" - съчинение разсъждение върху трета глава на повестта "Мамино детенце" от Любен Каравелов 2 262 -
"На прощаване" - Изборът на лирическия герой (съчинение разсъждение) 38 781 5.40
Тема: Македонски преминава Дунава 6 424 4.79
Смисълът на живота (есе) 42 186 5.56
Тест - изходно ниво след седми клас 32 400 5.69