Търсене на немили недраги 2 глава от името на бръчков

Заглавие Прочити Оценка
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 14 355 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 101 818 5.74
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 53 510 5.26
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 28 849 5.10
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 10 782 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 13 920 5.64
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 6 312 4.67
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 637 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 463 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 18 665 5.14
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 14 247 -
Тези ,,Немили-недраги'' 5 527 -
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 53 678 5.12
"Немили-недраги"- Тези 4 782 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 22 048 4.63