Търсене на немили недраги 2 глава от името на бръчков

Заглавие Прочити Оценка
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 12 622 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 95 100 5.74
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 52 449 5.26
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 28 183 5.10
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 9 934 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 13 647 5.64
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 6 062 4.67
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 415 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 19 851 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 16 870 5.14
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 12 639 -
Тези ,,Немили-недраги'' 3 288 -
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 52 907 5.12
"Немили-недраги"- Тези 3 477 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 21 300 4.63