Търсене на немили недраги 2 глава от името на бръчков

Заглавие Прочити Оценка
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 13 704 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 99 318 5.74
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 52 997 5.26
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 28 457 5.10
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 10 333 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 13 720 5.64
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 6 126 4.67
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 476 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 063 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 13 356 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 17 239 5.14
Тези ,,Немили-недраги'' 3 893 -
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 53 292 5.12
"Немили-недраги"- Тези 3 877 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 21 548 4.63