Търсене на немили недраги сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 10 751 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 101 784 5.74
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 53 477 5.26
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 28 835 5.10
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 14 337 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 27 036 -
Косачи - сбит преразказ 19 432 -
Тези ,,Немили-недраги'' 5 512 -
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 53 662 5.12
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 439 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 626 4.83
"Немили-недраги"- Тези 4 769 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 22 033 4.63
Трансформиращ преразказ 70 576 4.83
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 13 904 5.64