Търсене на немили недраги сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 10 386 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 100 116 5.74
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 53 057 5.26
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 28 496 5.10
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 13 854 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 26 682 -
Косачи - сбит преразказ 18 859 -
Тези ,,Немили-недраги'' 4 051 -
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 53 350 5.12
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 091 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 490 4.83
"Немили-недраги"- Тези 3 979 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 21 593 4.63
Трансформиращ преразказ 69 073 4.83
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 13 734 5.64