Търсене на немили недраги сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 10 592 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 101 299 5.74
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 53 258 5.26
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 28 670 5.10
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 14 157 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 26 864 -
Косачи - сбит преразказ 19 139 -
Тези ,,Немили-недраги'' 4 682 -
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 53 514 5.12
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 259 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 547 4.83
"Немили-недраги"- Тези 4 332 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 21 819 4.63
Трансформиращ преразказ 69 761 4.83
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 13 805 5.64