Търсене на немили недраги сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 11 012 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 102 660 5.74
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 53 792 5.26
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 28 969 5.10
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 14 544 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 27 186 -
Косачи - сбит преразказ 19 638 -
Тези ,,Немили-недраги'' 5 668 -
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 53 807 5.12
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 633 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 719 4.83
"Немили-недраги"- Тези 4 960 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 22 156 4.63
Трансформиращ преразказ 70 829 4.83
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 020 5.64