Търсене на немили недраги сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 16 247 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 118 056 5.74
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 58 687 5.26
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 31 902 5.10
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 17 400 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 008 -
Косачи - сбит преразказ 23 311 -
Тези ,,Немили-недраги'' 21 982 -
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 56 397 5.12
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 23 502 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 8 746 4.83
"Немили-недраги"- Тези 15 305 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 24 634 4.63
Трансформиращ преразказ 75 366 4.83
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 15 103 5.64