Търсене на немили недраги сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 10 333 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 99 319 5.74
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 52 997 5.26
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 28 458 5.10
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 13 705 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 26 666 -
Косачи - сбит преразказ 18 795 -
Тези ,,Немили-недраги'' 3 893 -
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 53 292 5.12
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 063 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 476 4.83
"Немили-недраги"- Тези 3 877 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 21 548 4.63
Трансформиращ преразказ 68 966 4.83
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 13 720 5.64