Търсене на немили недраги сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 16 159 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 117 776 5.74
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 58 587 5.26
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 31 836 5.10
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 17 334 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 28 973 -
Косачи - сбит преразказ 23 303 -
Тези ,,Немили-недраги'' 21 569 -
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 56 355 5.12
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 23 434 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 8 739 4.83
"Немили-недраги"- Тези 14 998 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 24 593 4.63
Трансформиращ преразказ 75 353 4.83
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 15 093 5.64