Търсене на немили недраги епилог

Заглавие Прочити Оценка
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 28 662 5.10
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 101 279 5.74
Тези ,,Немили-недраги'' 4 671 -
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 53 511 5.12
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 53 250 5.26
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 254 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 546 4.83
"Немили-недраги"- Тези 4 327 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 21 811 4.63
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 10 585 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 14 155 -
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 59 784 4.79
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 31 959 5.65
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 42 970 5.13
"Немили-недраги" (съчинение разсъждение). Как живеят хъшовете в чуждия град. 15 080 5.37