Търсене на немили недраги епилог

Заглавие Прочити Оценка
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 28 967 5.10
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 102 653 5.74
Тези ,,Немили-недраги'' 5 667 -
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 53 806 5.12
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 53 788 5.26
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 632 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 718 4.83
"Немили-недраги"- Тези 4 953 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 22 154 4.63
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 11 011 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 14 544 -
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 60 221 4.79
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 32 160 5.65
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 43 325 5.13
"Немили-недраги" (съчинение разсъждение). Как живеят хъшовете в чуждия град. 15 252 5.37