Търсене на на прощаване

Заглавие Прочити Оценка
Христо Ботев - "На прощаване" 6 185 -
"На прощаване" - анализ 5 761 -
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 10 639 -
"На прощаване" 3 212 4.40
Уводи и тези - "Немили - недраги", "Една българка" 39 951 5.14
Трагичното величие в образа на Хектор 25 130 4.92
Тест - изходно ниво след седми клас 33 621 5.69
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 18 465 4.80
Христо Ботев - живот и творчество по години 3 125 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 13 666 4.18
Образци на Ботевата публицистика/"Смешен плач", "Политическа зима"/ 20 202 -
Мотивите, определящи пътя на бунтовника - съчинение разсъждение 8 557 3.90
За “раздвоята несносна “ в стихотворението “Две души” от П. К. Яворов - литературно съчинение (класна работа) 11 961 -
Подвигът и саможертвата на бунтовника в името на свободата 10 946 6.00
Обща характеристика на Ботевите творби 8 913 -