Търсене на на гости у дявола смирненски

Заглавие Прочити Оценка
Христо Смирненски - подготовка за матура 17 811 -
"Да бъде ден" - Христо Смирненски (анализ за матура) 17 024 -
"Йохан" - Христо Смирненски (анализ за матура) 15 018 -
"Юноша" - Христо Смирненски (анализ за матура) 17 380 -
"Ний" - Христо Смирненски (анализ за матура) 12 626 -
Да бъде ден - Христо Смирненски 2 388 -
Променената гледна точка за света на героя в "Приказка за стълбата" на Христо Смирненски 15 889 5.80
Съдбата на децата на града в поезията на Смирненски 12 254 -
Пищов: Смирненски - обща тема 7 511 4.57
Страданието като всевластна жизнена философия в цикъла "Зимни вечери" от Христо Смирненски 1 946 -
"Старият музикант" - Христо Смирненски 13 960 -
"Зимни вечери" и нощната картина на града-гробница 2 199 -
Зимни вечери - Христо Смирненски 3 278 -
''Йохан''-Христо Смирненски 1 046 -
Тъмнината е тайнство на заплахата и страха (Зимни вечери) 4 029 -