Търсене на на гости у дявола смирненски

Заглавие Прочити Оценка
Христо Смирненски - подготовка за матура 20 448 -
"Да бъде ден" - Христо Смирненски (анализ за матура) 19 924 -
"Йохан" - Христо Смирненски (анализ за матура) 17 515 -
"Юноша" - Христо Смирненски (анализ за матура) 20 320 -
"Ний" - Христо Смирненски (анализ за матура) 14 197 -
Да бъде ден - Христо Смирненски 2 934 -
Променената гледна точка за света на героя в "Приказка за стълбата" на Христо Смирненски 16 175 5.80
Съдбата на децата на града в поезията на Смирненски 12 523 -
Пищов: Смирненски - обща тема 7 873 4.57
"Старият музикант" - Христо Смирненски 16 240 -
Страданието като всевластна жизнена философия в цикъла "Зимни вечери" от Христо Смирненски 2 434 -
"Зимни вечери" и нощната картина на града-гробница 2 526 -
Зимни вечери - Христо Смирненски 3 553 -
''Йохан''-Христо Смирненски 1 365 -
Тъмнината е тайнство на заплахата и страха (Зимни вечери) 4 357 -