Търсене на йордан йовков

Заглавие Прочити Оценка
"Съдбата или своя собствен избор следва Шибил в едноименния разказ на Йовков" (Литературно интерпретативно съчинение) 5 119 -
Йордан Йовков - автобиография 14 336 -
Йордан Йовков - „По жицата” - анализ 18 223 -
Хуманизмът в творчеството на Йордан Йовков 11 445 -
Другоселец - Йордан Йовков (текст) 7 565 -
Защо Моканина изрича своята благородна лъжа? (Интерпретативно съчинение - "По жицата" - Йордан Йовков) 13 381 5.43
Тестови задачи върху творчеството на Алеко Константинов и Йордан Йовков 5 393 6.00
Какво е за Гунчовото семейсто бялата лястовичка? ("По Жицата", Йордан Йовков) 6 734 -
Страданието и състраданието в разказа "По жицата" на Й.Йовков 16 014 4.57
Възторженият ценител на човешката красота - Йордан Йовков 5 383 -
"Защо Моканина изрича своята льжа"-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "По жицата" от Йордан Йовков 25 385 4.73
Йордан Йовков "По жицата" (1927 г.) 10 800 5.86
Образът на Моканина / Нравствената красота на Петър Моканина ("По жицата") 35 888 5.95
Изненадва ли ни възклицанието на Моканина: "Боже, колко мъка има по тоя свят, боже!” (Анализ) 18 004 -
Човекът и природата (Йордан Радичков - "Нежната спирала") 22 881 5.41