Търсене на ирония гняв и възторг в стихотворението българският език

Заглавие Прочити Оценка
Светостта и красотата на родния език в стихотворението "Българският език" 1 804 -
Българският език - Иван Вазов (анализ) 5 851 -
Българският език - Иван Вазов (текст) 5 557 5.56
Уводи и тези - "Мамино детенце", "На прощаване", "Българският език" 37 871 5.11
"Българският език"-възторжена прослава и защита на родното слово-съчинение разсъждение върху одата "Българският език" от Иван Вазов 28 387 5.77
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 1 610 -
Образът на българския език в одата "Българският език" на Иван Вазов 6 593 5.20
Българският език 3 499 3.29
Иван Вазов - „Българският език” 3 591 -
Анализ и конспект на "Българският език" 18 097 5.25
Предлози за време в немския език / Die Präpositionen in temporaler Bedeutung 10 553 -
Как да се представим на немски език 7 492 -
Ахил – герой на гибелния гняв и топлата човечност 9 385 5.69
Примерен тест по български език и литература за кандидатстване след 7-ми клас 81 915 4.54
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Бьлгарският език" 4 313 2.67