Търсене на изходно ниво по човекът и природата за 6 клас

Заглавие Прочити Оценка
Математически турнир за ученици от 3 до 7 клас (31 май 2003 г.) 6 428 4.57
Тест по математика за 4 клас 3 977 -
Тест - Български език 7 клас 4 803 -
Химични формули 7 клас 3 349 -
Химични знаци 7 клас 3 011 -
Възелът между човека и рода в разказа "Дервишово семе" 1 774 -
Химични знаци 7 клас 1 320 -
Вариант 3 - изпит по Български език и литература за кандидатстване след 7 клас (2007-2008г.) 8 098 4.43
Тест – литература 7 клас - Ал. Константинов 1 790 -
Растения - обща характеристика, тъкани, органи, сравнения и характеристики 30 758 -
Годишно разпределение по ИТ 8 клас изд."Архимед" 7 171 -
Химични формули 7 839 -
Членуване – пълен член "ът"/"ят" и кратък член "а"/"я" 49 614 4.60
Смисълът на живота (есе) 44 243 5.56
Класна по математика - 1 група 12 273 5.20