Търсене на изходно ниво по човекът и природата за 6 клас

Заглавие Прочити Оценка
Хектор - човекът воин 8 641 5.88
Александър Велики: човекът зад легендата (част I) 10 731 5.30
Човекът в опитите му за надмогване на своята преходност според трагедията „Хамлет” 7 576 5.50
Александър Велики: човекът зад легендата (част II) 5 860 5.86
Тест по човек и общество за 4-ти клас 46 445 4.77
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 18 101 -
Идеи за теми по литература за 11 клас 32 033 4.91
Учебна програма по математика 12 клас - I равнище 26 903 5.60
Поява на човека в българските земи 5 453 5.17
Теми по математика за 7 клас 14 484 5.61
Примерна тема за класна работа (12 клас) 17 176 -
Тест по БЕЛ за 7 клас 28 797 5.25
Учебна програма по литература за 11 клас 11 167 -
Африка (тест) 6 клас 29 672 4.70
Без промени в изпитите след 7 клас тази година 3 494 -