Търсене на изходно ниво по човекът и природата за 6 клас

Заглавие Прочити Оценка
Хектор - човекът воин 8 866 5.88
Александър Велики: човекът зад легендата (част I) 10 917 5.30
Човекът в опитите му за надмогване на своята преходност според трагедията „Хамлет” 7 746 5.50
Александър Велики: човекът зад легендата (част II) 6 021 5.86
Тест по човек и общество за 4-ти клас 46 650 4.77
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 20 675 -
Идеи за теми по литература за 11 клас 32 351 4.91
Учебна програма по математика 12 клас - I равнище 27 388 5.60
Поява на човека в българските земи 5 614 5.17
Теми по математика за 7 клас 14 710 5.61
Примерна тема за класна работа (12 клас) 17 814 -
Тест по БЕЛ за 7 клас 29 152 5.25
Учебна програма по литература за 11 клас 11 353 -
Африка (тест) 6 клас 29 892 4.70
Без промени в изпитите след 7 клас тази година 3 711 -