Търсене на изходно ниво по човекът и природата за 6 клас

Заглавие Прочити Оценка
Хектор - човекът воин 8 589 5.88
Александър Велики: човекът зад легендата (част I) 10 680 5.30
Човекът в опитите му за надмогване на своята преходност според трагедията „Хамлет” 7 481 5.50
Александър Велики: човекът зад легендата (част II) 5 802 5.86
Тест по човек и общество за 4-ти клас 46 369 4.77
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 17 949 -
Идеи за теми по литература за 11 клас 31 931 4.91
Учебна програма по математика 12 клас - I равнище 26 634 5.60
Поява на човека в българските земи 5 391 5.17
Теми по математика за 7 клас 14 394 5.61
Примерна тема за класна работа (12 клас) 17 084 -
Тест по БЕЛ за 7 клас 28 678 5.25
Учебна програма по литература за 11 клас 11 096 -
Африка (тест) 6 клас 29 555 4.70
Без промени в изпитите след 7 клас тази година 3 412 -