Търсене на иван вазов

Заглавие Прочити Оценка
Смисълът на заглавието Немили-недраги и съдържанието на понятието “хъш” 7 490 -
Качествата на баба Илийца, разкрити в епизода на брега на Искъра - съчинение разсъждение 9 621 5.44
Какъв е смисълът на думите: "България цяла сега нази гледа!" 25 544 -
Ренесанс. Култура и литература на Ренесанса. 17 268 3.80
"Немили-недраги" (съчинение разсъждение). Как живеят хъшовете в чуждия град. 15 277 5.37
Главна и малка буква 22 815 -
Защо речта на Странджата облагородява и възвисява хъшовете 4 521 5.67
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 10 387 5.73
„Да направя това добро ... клетнику”- съчинение разсъждение 10 805 -
Немили-недраги съчинение разсъждение 8 722 5.30
Странджата 2 311 -
Моралната победа на баба Илийца в диалога с Хасан ага в I-ва част на разказа "Една българка" - съчинение разсъждение 5 553 3.86
Тема: Македонски преминава Дунава 6 714 4.79
Една българка - съчинение разсъждение 15 735 5.29
Тест - 7 клас - литература 13 538 5.14