Търсене на иван вазов

Заглавие Прочити Оценка
Смисълът на заглавието Немили-недраги и съдържанието на понятието “хъш” 6 723 -
Качествата на баба Илийца, разкрити в епизода на брега на Искъра - съчинение разсъждение 9 199 5.44
Ренесанс. Култура и литература на Ренесанса. 16 748 3.80
"Немили-недраги" (съчинение разсъждение). Как живеят хъшовете в чуждия град. 15 094 5.37
Какъв е смисълът на думите: "България цяла сега нази гледа!" 22 356 -
Защо речта на Странджата облагородява и възвисява хъшовете 4 390 5.67
Главна и малка буква 22 099 -
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 10 239 5.73
Немили-недраги съчинение разсъждение 8 571 5.30
Странджата 2 185 -
„Да направя това добро ... клетнику”- съчинение разсъждение 9 126 -
Моралната победа на баба Илийца в диалога с Хасан ага в I-ва част на разказа "Една българка" - съчинение разсъждение 5 288 3.86
Тема: Македонски преминава Дунава 6 542 4.79
Една българка - съчинение разсъждение 15 488 5.29
Тест - 7 клас - литература 13 287 5.14