Търсене на иван вазов

Заглавие Прочити Оценка
Смисълът на заглавието Немили-недраги и съдържанието на понятието “хъш” 7 312 -
Качествата на баба Илийца, разкрити в епизода на брега на Искъра - съчинение разсъждение 9 487 5.44
Ренесанс. Култура и литература на Ренесанса. 17 083 3.80
Какъв е смисълът на думите: "България цяла сега нази гледа!" 25 023 -
"Немили-недраги" (съчинение разсъждение). Как живеят хъшовете в чуждия град. 15 179 5.37
Защо речта на Странджата облагородява и възвисява хъшовете 4 455 5.67
Главна и малка буква 22 588 -
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 10 312 5.73
„Да направя това добро ... клетнику”- съчинение разсъждение 10 546 -
Немили-недраги съчинение разсъждение 8 650 5.30
Странджата 2 246 -
Моралната победа на баба Илийца в диалога с Хасан ага в I-ва част на разказа "Една българка" - съчинение разсъждение 5 455 3.86
Тема: Македонски преминава Дунава 6 635 4.79
Една българка - съчинение разсъждение 15 618 5.29
Тест - 7 клас - литература 13 407 5.14