Търсене на иван вазов

Заглавие Прочити Оценка
Общ литературен тест 34 232 6.00
Качествата на баба Илийца, разкрити в епизода на брега на Искъра - съчинение разсъждение 15 766 5.44
„Да направя това добро ... клетнику”- съчинение разсъждение 20 033 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 14 512 4.18
Ренесанс. Култура и литература на Ренесанса. 18 742 3.80
"Немили-недраги" (съчинение разсъждение). Как живеят хъшовете в чуждия град. 17 347 5.37
Главна и малка буква 26 479 -
"Йохан" - Христо Смирненски (анализ за матура) 25 065 -
Защо речта на Странджата облагородява и възвисява хъшовете 5 080 5.67
Моралната победа на баба Илийца в диалога с Хасан ага в I-ва част на разказа "Една българка" - съчинение разсъждение 8 195 3.86
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 11 206 5.73
Немили-недраги съчинение разсъждение 9 666 5.30
Една българка - съчинение разсъждение 17 048 5.29
"Ний" - Христо Смирненски (анализ за матура) 18 952 -
петата част на разказа “Една българка” 22 942 5.43