Търсене на иван вазов

Заглавие Прочити Оценка
Правопис на сложни думи 35 572 5.17
Уводи и тези - "Мамино детенце", "На прощаване", "Българският език" 39 455 5.11
Слято, полуслято и разделно писане на думи 32 824 -
Какви чувства изпълват лирическия увод на стихотворението Опълченците на Шипка ? 3 631 -
Идеи за теми по литература за 11 клас 32 044 4.91
Уводи и тези - "Немили - недраги", "Една българка" 38 545 5.14
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 32 195 5.65
"Ролята на лирическото отстъпление във II-ра глава" - съчинение разсъждение ("Немили - недраги") 20 027 4.22
Точка и запетая, двоеточие, многоточие, тире, кавички (при цитиране) 37 358 -
Уводи и тези - "Опълченците на Шипка", "До Чикаго и назад", "Ангелинка", "По жицата", "На прощаване" 38 140 5.21
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 681 -
"Немили недраги" - характеристика на Странджата 34 720 5.44
“Одата Опълченците на Шипка- поетичен паметник на безсмъртен подвиг” (съчинение разсъждение) 37 605 4.92
Общ литературен тест 32 151 6.00
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 13 453 4.18