Търсене на иван вазов

Заглавие Прочити Оценка
Правопис на сложни думи 35 401 5.17
Уводи и тези - "Мамино детенце", "На прощаване", "Българският език" 39 332 5.11
Слято, полуслято и разделно писане на думи 32 651 -
Какви чувства изпълват лирическия увод на стихотворението Опълченците на Шипка ? 3 512 -
Идеи за теми по литература за 11 клас 31 881 4.91
Уводи и тези - "Немили - недраги", "Една българка" 38 369 5.14
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 32 070 5.65
"Ролята на лирическото отстъпление във II-ра глава" - съчинение разсъждение ("Немили - недраги") 19 904 4.22
Точка и запетая, двоеточие, многоточие, тире, кавички (при цитиране) 36 501 -
Уводи и тези - "Опълченците на Шипка", "До Чикаго и назад", "Ангелинка", "По жицата", "На прощаване" 37 809 5.21
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 449 -
"Немили недраги" - характеристика на Странджата 34 324 5.44
“Одата Опълченците на Шипка- поетичен паметник на безсмъртен подвиг” (съчинение разсъждение) 37 315 4.92
Общ литературен тест 31 860 6.00
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 13 353 4.18