Търсене на иван вазов

Заглавие Прочити Оценка
Правопис на сложни думи 35 101 5.17
Уводи и тези - "Мамино детенце", "На прощаване", "Българският език" 39 158 5.11
Слято, полуслято и разделно писане на думи 32 403 -
Идеи за теми по литература за 11 клас 31 607 4.91
Какви чувства изпълват лирическия увод на стихотворението Опълченците на Шипка ? 3 092 -
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 31 976 5.65
Уводи и тези - "Немили - недраги", "Една българка" 38 116 5.14
"Ролята на лирическото отстъпление във II-ра глава" - съчинение разсъждение ("Немили - недраги") 19 694 4.22
Точка и запетая, двоеточие, многоточие, тире, кавички (при цитиране) 35 424 -
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 280 -
Уводи и тези - "Опълченците на Шипка", "До Чикаго и назад", "Ангелинка", "По жицата", "На прощаване" 36 783 5.21
"Немили недраги" - характеристика на Странджата 33 529 5.44
Общ литературен тест 31 299 6.00
“Одата Опълченците на Шипка- поетичен паметник на безсмъртен подвиг” (съчинение разсъждение) 36 621 4.92
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 13 280 4.18