Търсене на иван вазов

Заглавие Прочити Оценка
Двете страни на живота на хъшовете 3 695 4.13
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 13 863 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 28 685 5.10
Призванието на жената – вчера, днес и утре (есе) 7 133 -
Обикновеното и необикновеното у баба Илийца (Една българка) 2 764 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 1 982 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 14 169 -
България при цар Иван Александър (1331-1371) 7 185 5.54
Опълченците на Шипка (композиция) 7 455 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 18 379 5.14
Теми, идеи и образи в поетическото творчество на Ботев, Вазов, Пенчо Славейков, Яворов, Дебелянов. 6 550 5.36
"Немили-недраги"- Тези 4 347 -
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 59 808 4.79
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 42 992 5.13
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 27 972 5.33