Търсене на иван вазов

Заглавие Прочити Оценка
С какво вълнува подвигът на опълченците в одата „Опълченците на Шипка” Съчинение разсъждение 17 267 5.68
Авторовите чувства, разкрити в уводната част на одата "Опълченците на Шипка" 11 600 5.23
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 53 258 5.26
"И мойте песни все ще се четат" 4 133 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 21 817 4.63
Тези ,,Немили-недраги'' 4 682 -
"Една българка" (Иван Вазов) 2 788 -
Хъшовете – мъченици и герои на българската свобода 25 617 5.41
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 547 4.83
"Дядо Йоцо гледа "- кратък анализ 16 662 -
Защо речта на Странджата облагородява и възвисява хъшовете? 3 609 5.83
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 19 116 5.50
Идеалите и стремежите на хъшовете, разкрити в пламенното слово на Сранджата 5 582 5.82
Преразказ с елемент на разсъждения на "Една българка" 3 035 -
Тези "Една българка" 4 763 -