Търсене на иван вазов

Заглавие Прочити Оценка
С какво вълнува подвигът на опълченците в одата „Опълченците на Шипка” Съчинение разсъждение 17 505 5.68
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 53 873 5.26
Авторовите чувства, разкрити в уводната част на одата "Опълченците на Шипка" 11 898 5.23
"И мойте песни все ще се четат" 4 493 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 22 180 4.63
Тези ,,Немили-недраги'' 5 719 -
"Една българка" (Иван Вазов) 2 942 -
Хъшовете – мъченици и герои на българската свобода 26 000 5.41
"Дядо Йоцо гледа "- кратък анализ 17 859 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 742 4.83
Защо речта на Странджата облагородява и възвисява хъшовете? 3 798 5.83
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 19 385 5.50
Идеалите и стремежите на хъшовете, разкрити в пламенното слово на Сранджата 5 777 5.82
Преразказ с елемент на разсъждения на "Една българка" 3 230 -
Тези "Една българка" 6 321 -