Търсене на есе на тема дервишово семе

Заглавие Прочити Оценка
Основният конфликт в разказа "Дервишово семе" 49 287 4.95
Неразплетимият възел на две човешки съдби - „Дервишово семе” 2 896 -
Суровите норми на родовия свят и устойчивостта на родовите ценности в "Дервишово семе" 3 525 -
" Дервишово семе" - Николай Хайтов 3 178 -
Активизиране на диалогичната позиция при четене на разказа "Дервишово семе" от Николай Хайтов 7 429 4.89
Дълг и отговорност според разказа "Дервишово семе" (Литературноинтерпретативно съчинение) 3 590 -
"Между юношеството и зрелостта" - интерпретативно съчинение върху "Дервишово семе" 5 883 -
Родът и универсалните човешки ценности в живота на българската жена в "Дервишово семе", "Преди да се родя" и "Потомка" 4 843 -
Възелът между човека и рода в разказа "Дервишово семе" 2 435 -
Раздвоеният свят в Дервишово семе (ЛИС) 7 160 -
Основният конфликт в разказа „Дервишово семе” 3 207 -
Основният конфликт в разказа "Дервишово семе" 4 171 -
"Дервишово семе" - Любовта и изпитанията на сърцето 3 286 -
Важно за "Дервишово семе" - Николай Хайтов 13 924 5.20
Родовия свят в „Дервишово семе” и „Преди да се родя” 13 719 -