Търсене на една българка 6 глава трансформиращ преразказ

Заглавие Прочити Оценка
"По жътва" - сбит преразказ 84 281 5.13
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 60 077 4.79
Немили-недраги 5 глава 10 328 4.82
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 32 078 5.65
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 149 4.58
Българи глава вдигнаха (народна песен) 3 456 -
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 43 174 5.13
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 13 355 4.18
Житейските позиции,разкрити в трети епизод на разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов 7 690 5.50
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 19 247 5.50
Немили - недраги - първа глава 10 803 4.82
Преразказ 5 376 3.50
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 460 -
Изворът на белоногата (преразказ) 12 890 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 5 299 4.63