Търсене на една българка 6 глава трансформиращ преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Призванието на жената – вчера, днес и утре (есе) 9 324 -
"Една българка" (Иван Вазов) 3 921 -
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 68 752 4.79
Немили-недраги 5 глава 11 999 4.82
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 36 251 5.65
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 46 508 5.13
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 25 480 4.58
Българи глава вдигнаха (народна песен) 4 323 -
Немили - недраги - първа глава 17 605 4.82
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 22 055 5.50
Изворът на белоногата (преразказ) 22 638 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 14 650 4.18
Житейските позиции,разкрити в трети епизод на разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов 9 259 5.50
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 24 316 -
Преразказ 6 816 3.50