Търсене на една българка 6 глава трансформиращ преразказ

Заглавие Прочити Оценка
"По жътва" - сбит преразказ 81 616 5.13
Немили-недраги 5 глава 10 234 4.82
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 59 807 4.79
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 050 4.58
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 31 975 5.65
Българи глава вдигнаха (народна песен) 3 387 -
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 42 992 5.13
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 13 280 4.18
Житейските позиции,разкрити в трети епизод на разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов 7 597 5.50
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 19 122 5.50
Немили - недраги - първа глава 10 453 4.82
Преразказ 5 291 3.50
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 277 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 5 215 4.63
Изворът на белоногата (преразказ) 11 060 -