Търсене на една българка 6 глава трансформиращ преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Призванието на жената – вчера, днес и утре (есе) 8 902 -
"Една българка" (Иван Вазов) 3 728 -
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 67 904 4.79
Немили-недраги 5 глава 11 690 4.82
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 35 553 5.65
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 46 158 5.13
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 25 219 4.58
Българи глава вдигнаха (народна песен) 4 148 -
Немили - недраги - първа глава 17 024 4.82
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 21 647 5.50
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 14 365 4.18
Изворът на белоногата (преразказ) 19 713 -
Житейските позиции,разкрити в трети епизод на разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов 8 904 5.50
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 23 925 -
Преразказ 6 481 3.50