Търсене на една българка 6 глава трансформиращ преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Призванието на жената – вчера, днес и утре (есе) 9 574 -
"Една българка" (Иван Вазов) 4 100 -
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 70 145 4.79
Немили-недраги 5 глава 12 314 4.82
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 37 184 5.65
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 47 085 5.13
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 25 734 4.58
Българи глава вдигнаха (народна песен) 4 463 -
Немили - недраги - първа глава 18 652 4.82
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 22 575 5.50
Изворът на белоногата (преразказ) 24 606 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 14 820 4.18
Житейските позиции,разкрити в трети епизод на разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов 9 680 5.50
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 24 918 -
Преразказ 7 018 3.50