Търсене на една българка 6 глава трансформиращ преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Уводи и тези - "Немили - недраги", "Една българка" 43 541 5.14
Една Българка - Иван Вазов (тест) 13 219 5.11
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 140 -
Косачи - сбит преразказ 23 632 -
Една българка - съчинение разсъждение 16 877 5.29
"Бездомни" - трансформиращ преразказ 15 589 4.80
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 32 387 5.10
Една Българка - Иван Вазов 9 429 3.89
Трансформиращ преразказ на тема: ,,Слънцето и Луната''-от името на Луната 4 443 -
Иван Вазов - „Една българка” - анализ 8 311 -
Една българка: информафия+тези 753 -
Иван Вазов - „Една българка” - Измеренията на човешката доброта 11 111 5.50
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 22 295 -
Иван Вазов-Една българка (текст) 9 749 -
С какво е актуален и днес Вазовият разказ „Една българка” 3 615 6.00