Търсене на една българка 6 глава трансформиращ преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 16 582 -
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 28 612 5.35
Трансформиращият преразказ 32 743 4.68
Обикновеното и необикновеното у баба Илийца (Една българка) 4 717 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 3 702 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 15 723 5.64
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 8 038 4.67
Ролята на експозицията и връзката за първи впечатления от образа на баба Илийца (Една българка – Иван Вазов) 14 241 -
"Смъртта на странджата" (V глава на повестта "Немили-недраги", Иван Вазов). Трансформиращ преразказ. 5 271 -
Трансформиращ творчески преразказ 38 408 5.19
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 20 043 -
Една българка 74 903 5.71
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 14 096 3.89
Уводи и тези - "Мамино детенце", "На прощаване", "Българският език" 41 212 5.11
Уводи и тези - "Немили - недраги", "Една българка" 45 475 5.14