Търсене на една българка 6 глава преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 31 909 5.65
Българи глава вдигнаха (народна песен) 3 353 -
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 42 877 5.13
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 13 215 4.18
Житейските позиции,разкрити в трети епизод на разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов 7 547 5.50
Немили-недраги 5 глава 10 196 4.82
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 23 995 4.58
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 19 059 5.50
Немили - недраги - първа глава 10 293 4.82
Преразказ 5 253 3.50
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 139 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 5 179 4.63
Изворът на белоногата (преразказ) 9 954 -
Немили- недраги 10-та глава 5 510 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 523 4.83