Търсене на една българка сбит преразказ първа част

Заглавие Прочити Оценка
Последици от Първата световна война 43 379 -
Образът на чорбаджи Нено в първа глава на повестта "Маминото Детенце" 3 938 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 13 790 4.18
Как да програмираме на HTML? 6 914 -
Житейските позиции,разкрити в трети епизод на разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов 8 138 5.50
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 659 4.58
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 10 937 3.89
Изворът на белоногата (преразказ) 16 711 -
Азот и Азотни съединения - част 1 30 941 5.00
Халогенна група - част 1 30 574 4.81
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 498 5.64
Халогенна група - част 2 22 814 5.06
Преразказ 5 896 3.50
Климат на България (част 1) 21 784 -
Почви в България (част 2) 21 902 -