Търсене на една българка сбит преразказ първа част

Заглавие Прочити Оценка
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 111 351 5.74
Ролята на експозицията и връзката за първи впечатления от образа на баба Илийца (Една българка – Иван Вазов) 10 850 -
"По жътва" - сбит преразказ 93 133 5.13
Първа световна война 27 891 -
Моралната победа на баба Илийца в диалога с Хасан ага в I-ва част на разказа "Една българка" - съчинение разсъждение 6 506 3.86
"Как къде? Ами у дома!" - Съчинение разсъждение по V част на разказа "Една българка" от Иван Вазов 13 743 5.13
Една българка 58 087 5.71
Преразказ с елементи на разсъждение 15 171 5.29
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 30 121 5.10
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 9 564 -
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 19 051 5.50
Трансформиращият преразказ 30 670 4.68
Една Българка - Иван Вазов (тест) 12 499 5.11
Уводи и тези - "Мамино детенце", "На прощаване", "Българският език" 39 967 5.11
Една българка - съчинение разсъждение 16 227 5.29